Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1
v
v

Změny v rozvrhu Friday 1. 7.

V učebnách (kmenových i odborných) během výuky seďte v ustálených pozicích, aby se minimalizoval počet nutných karantén.
Ve společných prostorách školy důsledně dodržujte nošení roušek. Chraňte se ve vlastním zájmu a minimalizujte rizika případného přenosu!

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou